Spisepolitik

Vi har i en periode drøftet Lyngens spisepolitik. I børnehaveteamet blev vi på den pædagogiske dag d. 28.10.2011 enige om fremover at følge disse retningslinjer:

 

Strukturen:

 

Vi spiser i små grupper og alle tilhører en spisegruppe.

Pædagogiske overvejselser:

Vi tilstræber at skabe rolige og stille stunder for børnene. Det giver tryghed for børnene at vide at de sidder ved det samme bord hver dag. Der øves i at lytte til hinanden og selv at fremkomme med oplevelser eller dele andre vigtige emner for barnet.

Der sidder en voksen som barnet er tryg ved og den voksne kender barnets vaner og personlige behov vedr. spisning.

Personalet bruger sin opmærksomhed på børnene i gruppen.

 

Et barnfra hver gruppe dækker spisevognen sammen med en voksen og dækker bord hver dag en uge af gangen.

Pædagogiske overvejelser:

Børnene inddrages i at tage medansvar for gruppen og sig selv. Læringen er også at børnene øver sig i at tælle og huske, de samarbejder med andre børn og voksne og de har en vigtig rolle i gruppen. Vores erfaring er at børnene er meget glade og tilfredse med rollen. Selvværdet vokser.

 

Rammerne for hvordan vi sidder ved bordet.

Pædagogiske overvejselser:

Al maden pakkes ud og sættes på en tallerken. Madkasserne placeres under stolen.

Vi har tændte sterinlys på bordene. Dette for at give situationen et roligt, overskueligt og hyggeligt indtryk. Dette signalere nu har vi tid til en hyggelig stund, som er tilbagevendende hver dag.

Der læses historie eller tales med børnene af den voksne som sidder ved bordet. 

 

De generale rammer og muligheder for børnenes og personalets rolle.

Pædagosiske overvejelser:

Børnene må selv bestemme, hvad de vil spise fra madkassen. Der er ingen regler om, at de sakl starte med rugbrød og gemme chokolademaden, frugten eller figenstangen til sidst. Dog kan personalet vejlede barnet, udfra kendskabet til barnets trivsel i forbindelse med spisning. Vi siger ikke at barnet SKAL spise rugbrøg, men vil som hovedregel opfordre til at barnet får spist brød. Baggrunden er at barnet skal have noget energi til at lege og fungere i sin dagligdag.

Børnene nødes ikke til at spise en påbegyndt mad færdig. Maven bliver ofte mæt før øjnene.

 

Alle børn skal sidde ved bordet når der spises mad. Nogle børn har brug for at sidde på knæ eller have andre muligheder, som gør det lettere for dem at sidde med ved bordet. Personalets kendskab til de enkelte børn, støtter op om at tage inividuelle hensyn.

Begreber som at: "sidde pænt", "spise ordentligt" og "ikke grise" - eksisterer ikke i vores faglige termer. Derudover er begreberne abstrakte for børnene. Personalet vil møde børnene positivt, anerkendende og vejledende. Vi vil vise respekt og accept af børnenes indivuduelle behov.

 

Disse overvejelser vil vi fremadrettet give til nye medarbejdere og evt. forældre.

 

Spisning om formiddagen:

Om formiddagen kan børnene tage og spise en "ting" fra deres madkasse. De fleste børn er glade for en formiddagsmad. De sidder ved et bord og spiser deres mad.

 

Eftermiddagsmåltid:

Kl. ca. 14.00 spiser vi et let måltid. Bestyrelsen i Lyngen står for at indsamle penge fra forældrene en gang i kvartalet. Dette er en aftale som næsten alle forældre er meget glade for. Vi mener at det er en stor fordel for børnene, da de ofte bliver inspireret af at spise mad fra samme fad. Børnene kan lide det meste af det der serveres. Der serveres frisk frugt, rugbrød, grovknækbrød, grovpasta, kartoffelbåde med dressing osv.

Ved eftermiddagsmåltidet har børnene ingen faste spisegrupper og de kan sidde hvor de vil.

Vi spiser ofte dette måltid udendørs.

 

En gang om måneden laver børnehaven mad sammen med børnene til fælles spisning. Maden tilberedes ofte over bål.