Praktisk info

Nye børn 

Når Jeres barn begynder i Lyngen, vil vi gøre starten så blid som muligt. Vi observerer barnet for at se om barnet selv søger en bestemt voksen at knytte sig til.

Når Jeres barn har været ca. 3 måneder i institutionen, vil I blive tilbudt en samtale, hvor barnets generelle trivsel drøftes. Derudover er i selvfølgelig altid velkomne til at komme og tale med os.

Vi prioriterer gensidig kontakt og samarbejde højt mellem jer som forældre og os som personale, hvilket i praksis kan være at i fortæller hvis barnet har haft en dårlig nattesøvn, så vi kan tage højde for den ekstra omsorg for barnet. 

 

Stamkort  

Skifter du/I job, bopæl el.lign. så meddel os det straks, så barnets stamkort altid er ajourført. Dette gælder også vaccinationer. Det er vigtigt, at vi kan få fat i Jer, hvis der sker Jeres barn noget. Derfor beder vi jer om et tlf.nr. til bedsteforældre eller andre kontaktpersoner i tilfælde af, at vi ikke kan komme i kontakt med jer.  

 

Forældreråd

Vi har en forældreråd bestående af 7 forældre, (der vælges på forældremødet i efteråret), 2 fra personalet samt lederen, Endvidere deltager 2 forældre som suppleanter.

 

Goddag og farvel

Henvend dig/jer altid til en medarbejder, når I kommer eller går.

 

Fri/syg  

Hvis Jeres barn ikke kommer pga. sygdom eller andet bedes I ringe besked.

Ved sygdom er det vigtigt for os at vide, hvad barnet fejler, så vi kan sætte opslag op om, hvilke sygdomme vi har i huset.

 

Tøj

Børnene skal altid have mindst et ekstra sæt tøj liggende. Hav altid regntøj og gummistøvler med - uanset årstid. Husk at sætte navn i tøjet.

Halstørklæder samt snore i jakker er ikke tilladt i Lyngen. Baggrunden for dette er risikoen for kvælning. Vi anbefaler elefanthuer og halsedisser.

Lyngen har ikke lånetøj. 

 

Madpakker

Vi henstiller til, at børnene har en sund og nærende madpakke med og at de ikke har decideret slik med i madpakken - herunder hører mælkesnitter og små yoghurt, da de er fyldt med sukker. 

 

Frugt

Forældrene i børnehaven betaler et mindre beløb via forældrebestyrelsen til frugten om eftermiddagen. Indkøb af dette foregår som en aktivitet sammen med børnene. Vi sørger for at variere frugtmenuen. Der bliver bl.a. serveret pastasalat, ovnbagte kartofler og rodfrugter, amagermadder og naturligvis forskelligt frugt. 

 

Fødselsdage

Vi fejrer fødselsdag på stuerne. Barnet medbringer gerne noget til at fejre med. Vi kommer også gerne hjem til jer.  Vi henstiller til forholdsvis sunde fødselsdage og har besluttet at slikposer ikke er tilladt. Dog må børnene gerne medbringe en kage, is eller en flødebolle.  

 

Overflyttelse

Vuggestuens børn overflyttes til børnehaven ved treårsalderen. Nogle børn overflyttes tidligere, men kun efter en snak med jer, og hvis vi vurderer, barnet er moden til det. I forbindelse med skoleindskrivning vil I automatisk få tilbudt en SFO-plads.

 

Udmeldelse

Skal ske skriftligt - udmeldelsesblanketten fås i børnehaven - og skal være pladsanvisningen i hænde senest den 1. i en måned med virkning fra næstfølgende måned.

Dog skal de børn som skal starte i SFO i området d. 1.juli ikke udmeldes, overflytningen sker automatisk.