3. oktober 2013

Forældrerådsmøde i Lyngen

Mødereferat

 

Mødedato:        03-10-2013

Til stede:         Hanne, Winnie, Sussie, Heidi, Dan, Stine, Camilla, BetinaNæste møde:       14-01-2014, 17.00-18.30, Lyngen

 

 

I.            Godkendelse af referat fra sidst uden anmærkninger

 

II.          Personalestatus i Lyngen

Afsked med Jonna 20/9-2013. Det var en dejlig dag, men også en trist dag at skulle sige farvel til Jonna. Flere forældre mødte op til kaffe/the-dagen og sagde farvel med blomster og gaver og personalet afholdte middag om aftenen som en god afsked med Jonna.

 

PAU-studerende; ômer. Skal starte på Delfinstuen sidst i oktober.

 

Børnetal; vuggestuen ligger under normeringen med 18 børn (normeret til 26 børn). Børnehaven har 22 børn på hver stue pt. heraf ca. 14 skolebørn, som forlader børnehaven maj 2014.

 

Clara; er blevet optaget på meritpædagoguddannelsen pr. februar 2014, som kommer til at være fuldtid det første år. Derefter kommer Clara tilbage, men vil dog være på studie nogle dage om ugen og om aftenen.

 

Anette og Selvii; de har været på efteruddannelse for medhjælpere fra d. 16.9. – 5.10.

 

Wivi er på efteruddannelse for medhjælpere fra d. 7.10. – 25.10.

 

Henriette; skal starte på diplomuddannelsen til januar 2014 i 6 uger fuld tid.

Modulet hedder fagdidaktik og evaluering.

 

Gitte; skal på et 4 dages inspirationskursus, bl.a. med inspiration i fremstilling af økologisk mad. Høje Taastrup kommune ønsker at alle daginstitutioner skal være mindst 50% økologiske.

 

Henriette+Hanne; har været på opfølgningskursus i FørsteHjælp.

 

Birgit+Sussie; skal af sted på et todages kursus i FørsteHjælp til november 2013.

 

III.        Internatkursus 1.+2. november 2013

Hanne informerede om, at alle skulle af sted på et internatkurus 1.+2. november. Temaet er den nye SP- model som alle på hele 0 – 18 årsområdet er begyndt at arbejde med. Der skal også arbejdes med temaet inklusion. Dette betyder at institutionen vil være meget lavt bemandet fra kl. 12, da kurset starter kl. 13. ForældreRådet ytrede sig om, at denne dag kunne betragtes som endnu en lukkedag selvom der kun var tale om en ½ dag. Områdeleder Jette Aistrup sender en skrivelse rundt til forældrene, hvor de henstiller til, at børnene enten holder fri eller bliver hentet kl. 12. Der er dog pasning til dem, som ønsker det.

 

IV.         Månedsseddel

Iflg. Hanne bliver månedssedlen lavet i løbet af den første uge i måneden, så man kan ikke forvente, at sedlen er klar d. 1. i måneden.

 

V.           Nyhedsbrev

Nyhedsbrevet ønsker Hanne fremover kun at lægge på hjemmesiden, men under mødet blev det klart, at man på denne hjemmeside ikke kan tilmelde sig en automatisk besked, når der kommer nye ting på hjemmesiden og på den måde skal forældrene selv huske at gå ind og kigge på hjemmesiden i starten af 2. uge i måneden. Årsagen til dette er bl.a. at det er en hjemmeside og ikke et intranet (ligesom kendt fra skolesystemet). ForældreRådet opfordrede til, at alle de stationære ting forblev på hjemmesiden (sukkerpolitik, læreplaner mv.), men de aktuelle ting såsom månedsplan fortsat skulle sættes op i papirform, dog kun ét pr. indgang og så kunne man opfordre forældrene til at tage et billede med deres telefon. Det mente ForældreRådet var en rimelig løsning for både at spare tid til at kopiere og sætte op samt spare papir og regnskove.

 

VI.         Teatertur 25/11-2013

Det er i år muligt at tage en fælles juleteatertur for hele børnehaven med bus 25. november 2013 til Ishøj

 

VII.       Julefest 5. december 2013

Julefesten bliver i år afholdt torsdag d. 5. december. Sidste år forløb arrangementet rigtig fint med servering af glögg ved bordene, som forældrene generelt synes var dejligt. Der var også fin hjælp fra ForældreRådet ved selve arrangementet.

 

VIII.      OPFORDRING TIL FORÆLDRENE – frugt fra haven

Institutionen vil gerne opfordre til, at hvis nogle forældre har frugt hjemme i haverne som de gerne vil af med, tager Lyngen glædeligt imod det. Så er der ekstra frugt til børnene. Flere forældre og personale har allerede givet Lyngen æbler, squash og andre ting fra haven. Tusind tak.

 

IX.         Status fra vuggestuen - Sussie

Det går rigtig fint i vuggestuen. De lidt større børn kommer med til nogle af arrangementerne i børnehaven for at give dem nye oplevelser.

Temaer; sansemotorik, finmotorik og sprog. Der er kommet 2 nye børn, to piger.

For øjeblikket er der en stor mellemgruppe, men ikke så mange små.

 

X.           Status fra børnehaven - Winni

Temaer; ”Der var engang…” bl.a. omhandler det mad og lege. Nogle af børnene har været på Roskilde Museum og generelt er børnene meget interesseret i temaet og taler meget om det.

Mobbekuffert; det tales der om fredage. November måned bliver der lavet julegaver / hemmeligheder. Derudover bruger gr. 2 skolen tirs/ons/tors.

 

XI.         Lukkedag 06-06-2014

Der er en fast lukkedag 6. juni 2014 i det nye område, som Lyngen hører til.

 

XII.       MATAS-Fonden - Dan

Dan fra ForældreRådet fortalte om MATAS-Fonden, som han har søgt nogle midler igennem til Lyngen. Der er blevet bevilliget 2 pileflet-hytter og et flextens. Det er så meningen institutionen/ForældreRådet/øvrige forældre selv skal sørge for at plante disse pil samt lave hytterne. Herefter refunderes pengene fra MATAS-Fonden. Pileflet-hytterne ønsker Lyngen at få opsat på vuggestuens legeplads.

 

XIII.      FRUGTBUSKE og –TRÆER modtages meget gerne

Hvis forældre i Lyngen har frugtbuske (hindbær, brombær, stikkelsbær, solbær) eller æbletræ, som er tilovers eller ekstra, modtages de meget gerne i Lyngen.

 

XIV.       Sprit til hænderne

Der er blevet indkøbt sprit til hænderne, som vil blive sat op ved alle indgangspartier for at komme al den sygdom til livs, som florerer i huset. Venligst brug spritten – børn og voksne.

 

XV.        Anti-fingerklip bagerste dør Søhestestuen

Der er blevet opfordret til fra ForældreRådet at gøre noget ved døren i det bagerste rum på Søhestestuen. Der er ingen sikkerhedsforanstaltninger, så døren kan blive lukket meget kraftigt i med risiko for klemte fingre. Hanne kigger på sagen og vil købe en anti-fingerklip på næste års budget, da der ikke er flere penge på budgettet for 2013 (det samme system, som bruges i hovedhuset).

 

XVI.       Næste møde i ForældreRådet er 14. januar 2014.