14. januar 2014

Referat af forældrerådsmøde d. 14. januar 2014

 

Nyt fra Forældrerådet

 

·         Der har i hele området været en lille nedskæring i personalet pga. mindre børnetal og om rokering i institutionerne.

 

·         Skolebestyrelsen drøfter muligheden for at få repræsentanter fra børnehaverne med i bestyrelsen. Dvs fokus på de kommende forældre.

 

·         Ønske om at Lyngen og Refmosegården samarbejder i overgangen til skole, så børnene kan opnå sociale kompetencer i pædagogiske tiltag.

 

·         Der er blevet klimarenoveret i nogle institutioner i kommuner, hvilket har betydet at de har været midlertidigt genhuset i andre lokaler.  

 

Personalestatus

Henriette er på studie, der er Flemming blevet ansat i vikariat på blækspruttestuen.

Anette er langtidssygemeldt. Line får derfor et sygevikariat i pavilionen

Vuggestuen får studerende – øvelsespraktikant.

 

Nyt fra lyngen

·      SP-Modelle. Personalet arbejder godt med det.

 

·      Månedens barn. Et barn med nogle særlige behov el. vælges som ”månedens barn”. Personalet skal opsøge barnet og søge en positiv kontakt.

 

·      Forårsfest d. 25. april.

 

·      Storlegedag- Lyngen og Lærken planlægger en fælles dag, for alle ni institutioner i området. Det skal foregå på Fløngs idrætsanlæg.

 

·      Forældremøde i maj.  Ønske om en udefra der kommer med faglige relevant input. Infoba drøftelse og stuesnak. Eventuel drøftelse omkring forældresamarbejde.

 

·      Hanne skal igennem en lederevaluering. En længere seance med udfyldelse af kompetenceskema, Evaluering med ledere, HR konsulenter og personalevurdering.

 

·      Pædagogisk tilsyn har været forbi Lyngen. Vurderingen var at tilgangen til børnene var meget positiv og der blev givet meget ros.  (referatet fra konsulenten er lagt på infoba)

 

·      21 børn på delfinstuen, 22 børn på Søheststuen

 

·      Fordeling af faste aktiviteter for de næste par måneder:

Mandag:
Legegruppe for drengene i gr.2. Fokus: legerelationer herunder regler og rammer for leg(pædagogerne fastsætter rammer og regler den første dag i fællesskab), fysisk udfoldelse og sansemotoriske aktiviteter.
Indkøb til frugt


Tirsdag:
Skolegruppe på skolen 9-12
Bevægelse på skolen for gr.3
Aktiviteter/leg på stuerne for de andre grupper


Onsdag:
Skolegruppe på skolen 9-12: fordybelse
Aktiviteter/leg på stuerne for de andre grupper


Torsdag:
Skolegruppe på skolen 9-12
Turdag for gruppe 2, 3 & 4. Kl. 9.30-11


Fredag:
Bevægelse på skolen for gr.4
De andre grupper har aktiviteter/leg på stuerne
Dialogisk læsning for søhestestuens gr.2

 

Evaluering julefesten

 

Enighed om at det gik godt på trods af storm og små ændringer. Stemningen var god og tidrammen var tilpas.

 

Fødselsdagspolitik

 

Hvad er reglerne for når børn invitere hjem til fødselsdag uden for institutionen?

Lyngen kan ikke gå ind og rammesætte en ”skal” politik, men vi var enige om, at opfordringen går på, at man inviterer alle pigerne eller drenge fra en stue med hjem. Alternativt alle piger eller drenge fra en gruppe. Man er selvfølgelig også velkommen til at invitere både piger og drenge.

Vi fraråder derimod at man vælger enkelte ud og der så f.eks. står to tilbage fra en stue/gruppe, som føler sig udenfor fællesskabet, hvilket er meget ubehageligt og det ønsker vi IKKE for nogen børn.

Lyngen skriver opfordringen i deres folder om fødselsdagspolitik og eventuelt skrives det ud som en nyhed på infoba.

 

 

Andet

·         Planlægning af plante; d. 9. Maj. Lyngen planlægger det.

Forårsfest; d. 25. april kl. 17-19. opfordring til at forældrene laver boder.

 

·         INFOBA drøftelser.

Diskuterede muligheden for at få en ud og drøfte/evaluere infoba til forældremødet.

Samle information og ligge det op på infoba

Få gjort klart hvad der ligges ud

Skal stamkort mm bruges (vi skal stadig have stamkort på papir, da det er et pilotprojekt)

Hvordan bliver der evalueret på det? Og hvem gør det?

Penge til Ipads og hvordan de kan sikres/låses inde?

 

·         Betina overtager frugtordningen pr 1. maj.

 

·         Børnesprog i børnehaven.

Grimme ord er blevet dagligdag og personalet arbejder effektivt for at få minimeret brugen af grimme ord og råb. Det værende både sproget børnene imellem og sproget til de voksne. De arbejder på at hjælpe børnene med, at finde alternative måder at sige til og fra og til at få kontakt/opmærksomhed. Det skulle ikke gerne blive en kultur at tale grimt i Lyngen.

Forældrerådet mente at der måtte gøres en ekstra indsats og udviste bekymring og spurgte ind til om de kunne gøre noget? I første omgang måske blot at komme med en STOR opfordring til forældrene om, at de derhjemme bør være meget tydelige omkring at grimme ord og tilråb til børn eller voksne IKKE er ok.