Pædagogisk læreplan

Evaluering af læreplan

Lyngen 2011

 

Evalueringen

Afskrift at brainstorm

Skema til emnet med assistance fra pædagogisk konsulent

Beskrivelse af pæd. plan til personale og forældre

Pædagogisk plan

Beskrivelse til personale og forældre på hvad der sker for de store til frokost

Evaluering og eks. På praksisfortælling

 

 

Evaluering af læreplan

Lyngen 2011

Formål

At arbejde med inklusion og social kompetence som viden og bevidsthed i personalegruppen samt i praksis at styrke børnenes inklusionsmuligheder i praksis og redskaber i social kompetence.

Aktiviteter og metoder

Personalet – (bilag 1) brainstorm på ordene inklusion og eksklusion. Snak om hvad et betyder. Brainstorm blev skrevet på stort karton og hængt fremme så vi dagligt kunne se dem.

(bilag 2) Lavet en plan over hvordan vi ønsker at arbejde med det over sommeren, som fortsætter fremover.

(Bilag 3) I sensommeren fik vi besøg af pædagogisk konsulent hvor vi lavede brainstorm på mål og metoder og arbejdede videre med det.

(bilag 4) Plan over aktiviteter med børnene september – oktober – i praksis også i november. Med baggrund i vore planer arbejdede vi struktureret.

Gennem fotos og praksisfortællinger, og hverdagen reflektere over egen praksis og muligheder.

Dokumentation

(Bilag 5) div. bilag + praksisfortællinger + fotos

en lille interviewrunde med kollegerne om tankerne på vores arbejde

Evaluering

Samle arbejdet fra div. bilag– vurdere resultater

(bilag 6)Analyse og vurdering

Alt i alt mener vi at have arbejdet alt alt for lidt med emnerne. Alligevel har det ligget som en bevidsthed der har været med hele tiden.

Vuggestueteamet har været meget præget af skiftende ansatte. Der har været mange løsansættelser/vikarer – lånt pædagog 3 mdr. – barselsorlov – udlånt til børnehaven – personaleskift mellem børnehave og vuggestue – operation med efterfølgende sygemelding …. Det betyder selvfølgelig at det har været forfra og forfra og forfra

(bilag 6) kort interview af nuværende kolleger

Hvad tager vi med videre

Vi har gjort noget og kan gøre mere – især hvis vi får noget tid og et fastere team.

Derfor ønsker vi at fortsætte med samme temaer i 2012 hvor vi håber at nå lidt mere

  

Afskrift af brainstorm

Inklusion

Turde

Signifikant

Plads til alle

Relationer

Ideer

Oplevelse af fællesskab

Lov til at være sig selv

Oplevelse af fællesskab

Hjælp til selvhjælp

Accept

Tålmodighed

Trøst

Empati

Have det sjovt

Selvstændighed

Lyttende

Relationer

rummelighed

Ideer

empati

muligheder

trøst

relationer

Være med
eksklusion   

Umulige/dumme børn

Må ikke få lov

Holde udenfor

Ikke blive hørt/set

Selv uden om

udsat

plejer

dømme

vanskeligheder

Ikke tid til

Sat i bås

forbud

voksenskabt                                                                                   

Årets tema sociale kompetencer – inklusion

Forløb:

Februar pm – aftalt tema

Marts – aftalt at målet skal indsnævres og være præcist og målbart

På teammøde lavet brainstorm på betydningen af ordene : inklusion – eksklusion – tilstede Martin, Camilla og Jonna

Maj – tilstede Jane, Wivi, Martin, Maria, Jonna og Camilla

problemformulering: Hvordan forhindrer vi ekskluderende mekanismer i garderoben

rammen er garderoben – fokus er bestemte børn – arbejdsområdet er relation voksen/barn

brainstorm gav følgende ord – stemning – hvad børn oplever som ekskluderende – hvad voksne oplever som ekskluderende – færre børn – skælde ud – vælte over hinanden – konflikter – voksnes syn – eller forskellige voksnes syn - på hvad der bør ske i gangen og ved garderoben og hvad ikke – er det tid til fri leg

brainstorm-tanker på metode: færre børn – voksne ansvar for x antal børn – fordeling af voksne – fokus på bestemte børn

aftale om måling/evaluering: praksisfortælling – hvilket betyder at inden ugen er gået med den særlige indsats man har en uge vil der ligge mindst én praksisfortælling. Hvis det er svært at finde tid til den – så er fredag formiddag afsat til det.

 

Skema til emnet med assistance fra pædagogisk konsulent

Tema – inklusion

Vuggestue 2011

læringsmål

Tegn på læring

0-1½ årige

Få  øje på de andre børn

1 årige

Se og respektere hinanden2 årige

Øve sig i at give hinanden plads

0-1½ årige

Smiler – griner – viser interesse til og for hinanden

1 årige

Venter på tur

Trøste hinanden

Hjælpe hinanden

Dele

Øve sig i at invitere til leg2 årige

Invitere med i leg

Vente på tur/skiftes

DeleMetoder og aktiviteter

 

Hvad gør vi

Hvem gør hvad

1 årige

Hjælpe barnet til at få øje på hinandens kompetencer

Sanglege – fangeleg – gemmeleg – leg

Rytmik

Massage – sanseoplevelser – pensler fjer og støtte og videreudvikle rollelege2årige

Forhindringsbane, boldlege, rollelege

Bruge sine kræfter – reb - leg

0 – 3 årige

Planen er at afprøve aktiviteterne i sommerferien med henblik på at lave en struktureret plan for efteråret


Skema til emnet med assistance fra pædagogisk konsulent

 

Tema - inklusion

 Evalueringsspørgsmål

Dokumentation-metode0-1½ årige

Smiler

Kontakt

Se hinanden1 årige

Kan børn

-          Vente på tur

-          Trøste hinanden

-          Hjælpe hinanden

-          Dele med hinanden

-          Øve sig i at invitere til leg2 årige

Kan børn

-          Invitere med i leg

-          Vente på tur/skiftes

-          dele

Praksishistorier – særlig tid fredagDokumentation - indsamling

Hvem gør hvad

Tirsdag formiddag og fredag efter sangfredag + mandag middag er der ingen aktiviteter planlagt og her går 1-2 personer fra til at skrive praksisfortællinger


Pædagogisk plan for efteråret 2011

Man hører ikke så meget om læreplaner mere, men de lever i bedste velgående. I Lyngen arbejder vi altid med læreplaner og i september og oktober har vi særlig fokus på det læreplanstema vi vælger det pågældende år. Pædagogik udvikler sig hele tiden og sidste skud på den stamme er ”inklusion”. Det er spændende, men som med alt nyt tager det nogen tid inden vi kan sige at det er en integreret del af vores hverdag.

I år har vi valgt at arbejde videre med inklusion (også et overordnet tema sidste år) samt læreplanstemaet ”social kompetence”. Det er emner der ikke lige af sig selv udmøntes i bestemte aktiviteter som man f.eks. kan gøre med krop og bevægelse eller natur …. Så arbejdet med temaerne er mest tydelig for os i personalet og børnene skulle jo sandelig også have glæde af det, men vil ikke kunne referere hjemme at i dag blev jeg inkluderet i x og y´s leg ……………

Vuggestuebørnene har brug for træning – læring – øvelse på alle livets områder. Det prøver vi at dække ved at der er forskellige tilbud i løbet af en uge, samt dele børnene i grupper så der dels er en genkendelighed og en sikring af at alle børn får tilbud. De allermindste børn er ikke med i planen, deres behov er mere basale og handler mest om ro til at opleve det nære.

Nå men her følger grupperne og aktiviteterne. Vi fortæller om hvilke grupper der laver hvad i dokumentationsbogen .

Pædagogisk aktivitetsplan for ½ september – oktober og nok lidt i november

November bruger vi traditionen tro til at lave julegaver – men vi kombinerer lidt så vi kan bruge grupperne i november også.

Vi modtager en del nye børn og dem skal der være god tid til, men vi satser på at der bliver plads til følgende plan.

 

Gr. 1

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

Gr. 6

Rytmik

Rytmik

Sprog/leg

Sprog/leg

tur

Kreative akt.

Sebastian

Emilie L

Albert M.

Mathilde

Selma

Forskellige gr.

Affan

Jakob

Jakob

Agnes

Emilie B.

Alle prøver

Elisabeth

Mathilde

Johan

Emilie L.

EmmaEmil

Johan

Albert O

Mascha

MonaAlbert M.

Albert o

Emil

Elisabeth

RebekkaAgnes

Mascha

AffanMayra 

Vi fortsætter med ”sangfredag” hvor hele huset samles fredag formiddag og synger nogle sange. Vi har dog forsøgsmæssigt ændret det til at vuggestuebørnene deles i to – de største sammen med børnehaven – de mindre på en stue.                  

                                                                                      

Mål og metode – inklusion og social kompetence tænkes ind i aktiviteter

Rytmik – læreplan mest fra krop og bevægelse, men også social kompetence og inklusion.

Ønsket til rytmik er ved sjov og fælles oplevelser at bruge kroppen – fælles oplevelser – vente på tur – sprogstimulering – have det sjovt – lære noget nyt. Derfor laves et program der med små afvigelser bruges hver gang, så børnene oplever en genkendelighed – så de også bedre kan byde ind med deres oplevelser og påvirkning af oplevelserne. Se plan

Sprog og leg – læreplan mest sprog og sociale kompetencer

Ønsket er gennem voksenstyret leg at inspirere til indhold i leg – at komme med ideer i legen – hjælpe børnene med at fange hinandens ideer, signaler, ønsker – hjælp til empati.  At give børnene oplevelse af hvordan en sammenhængende leg kan forløbe. Styrke venskaber. Se plan

Kreative aktiviteter – fra læreplan mest fra kulturelle udtryksformer og værdier.

Ønsket er at børnene gennem oplevelser af forskellige materialer oplever hvordan man kan have sin egen indflydelse på arbejdet, få sanseoplevelser, inspiration fra kammerater. Det er processen der betyder mere end produktet.

Ture – fra læreplan mest krop og bevægelse og naturoplevelser
 

Rytmik – plan

Vi starter med at sidde i rundkreds og synge en godmorgen sang

”er Emil kommet – ja han han

Han har en hund på blusen ( digter noget forskelligt til hvert barn)

Er Emil kommet – ja han er – god dag – god dag – god dag.”

Sangleg – ”jeg gik mig over sø og land” – snurre rundt – hoppe – trampe

Sangleg – hjulene på bussen med store bevægelser – damerne går på høje hæle – dørene op og i – pengene rasler – rattet drejer

Trylletæppet – børnene trylles væk fra tæppet og bliver til – giraffer – hunde – katte – elefanter etc.

Bolden – sidder i rundkreds – en har bolden og triller den til en anden til verset:

”bolden, bolden, jeg gir´ til dig, jeg gir´ til dig”

”bolden, bolden, jeg gir´ til dig, jeg gir´ til dig”

Den nye boldejer løber med bolden rundt om kredsen og sætter sig på sin plads igen til verset:

”Agnes løber – Agnes løber – løber rundt med bolden”

”Agnes løber – Agnes løber – løber rundt med bolden”

Afslapning – vi lægger os stille ned og lytter til afslapningsmusik

Farvel og tak synger vi med hinanden i hånden til sidst:

”Farvel og tak, farvel og tak og jeg håber at vi ses igen en anden gang

Farvel og tak, farvel og tak og jeg håber at vi ses igen en anden gang.

På gensyn, på gensyn og jeg håber at vi ses igen en anden gang

På gensyn, på gensyn og jeg håber at vi ses igen en anden gang”

 

De store der spiser sammen

Albert M, Emil Johan, Emilie, Jakob og Albert O. spiser sammen til frokost i rummet mellem de to stuer. Hver uge er der et nyt barn der dækker bord og i denne uge har det været Mathilde

Børnene øser selv mad op og skænker selv vand og det er de rigtig gode til. Når de spiser læser vi bøger, denne uge har vi læst Totte rydder op og Kaj er farlig – i næste uge bliver det andre bøger. Der er stor koncentration og interesse i højtlæsningen og jo flere dage der bliver læst i den samme bog, des mere er børnene med og husker hvad der sker i bogen. Når vi er færdige med at spise rydder børnene selv op, de tømmer deres tallerken og stiller den og deres glas på rullebordet. Alle er blevet rigtig gode til at huske tingene så vi voksne behøver næsten ikke mere at hjælpe, der er også mange der godt selv vil.

 

Evaluering

Plan over sommeren med garderoben (hvordan forhindrer vi ekskluderende mekanismer i garderoben). Da lykkedes det at have særlig fokus på bestemte børn – så de fik gode oplevelser, der bl.a. også betød at det var dem der kom først på legepladsen. Ellers var personalesituationen sådan at der ikke var plads til meget opdeling i garderoben.

Problematikken i garderben er fortsat og vi har stadig tanker om hvordan vi kan have færre børn i garderoben og mere ro på. Bl.a. har vi fået ophængt en del aktivitetsplader og indimellem øvet børnene i at bruge gangen /garderoben til leg og aktivitet. Vi eksperimenterer og tænker fortsat på forbedringer. Pt. prøver vi at 1 stue er i garderoben af gangen.

Efterårsplanen blev gennemført stort set uden aflysninger. Generelt er vores planer forløbet godt, men selvfølgelig kan fokus altid blive bedre og større.

Eks. På ekskluderet barn med særlig behov:

Barn 2½ år startet for 3 mdr. siden med manglende sprog og sociale kompetencer – han blev ekskluderet voldsomt af de andre børn og vi måtte som voksne se kritisk på om vi medvirkede. Vi måtte arbejde bevidst og meget tydeligt på selv at inkludere ham og for at hjælpe de øvrige børn til at acceptere ham. Desuden er han kommet med i de stores ”spiseklub” og vi ser små fremskridt. Han øver sig meget på sproget.

 

Praksisfortælling november 2011   - ved Jonna   

Sted – på legepladsen – Jeg sidder med et barn der har brug for ekstra omsorg.

Selma 1½ år – Emil 2,2 år

Selma har problemer med at komme op at stå, når hun falder, fordi flyverdragten gør hende mindre smidig.

Normalt når hun falder hjælper jeg hende op – men nu sidder jeg jo med et barn, der ikke lige bør slippes.

Selma falder – Emil står tæt ved hende – så jeg spørger Emil om han lige kan holde Selma i hånden så hun kan komme op igen. Det gør han og Selma klarer at komme op at stå med en hånd fra Emil. Jeg tænker at det at sætte fokus på at børnene hjælper hinanden oftere er i mine tanker end i min praksis, og glæder mig over Emils tjenstvillighed.

Selma falder igen – Emil ser det og hjælper hende igen. Et øjeblik efter falder hun igen. Jeg siger til Emil, at det er ærgerligt hun falder hele tiden – det er godt han hjælper hende, men at nu har han hjulpet hende meget – hun er glad for det, men han må også godt lege selv.

hjælper hende og går så et godt stykke væk fra hende, for at lege selv.

Selma falder igen – kigger efter Emil, men klarer så selv at komme op.

Jeg tænker at jeg godt kunne have haft flere ord på og at opfordringen til at se hinandens behov er noget jeg gerne vil gøre mere ved.