Barnets udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling:

At arbejde med at udvikle barnets alsidige personlige udvikling, ser vi som at arbejde med kernen af personligheden. Det er den som er basis for alt det andet som barnet skal lære og agere i. Det kræver fra den voksne respekt for barnets individualitet. Det er barnets identitet vi påvirker.

Målene er:

At barnet oplever sig som værdifuld i sig selv. Det skal ikke gøre noget bestemt eller mene noget særligt for at være værdifuld. (Når barnet får lov til at opleve dette vil dets selvværd (værdi) vokse, barnet bliver set og hørt i sine initiativer.)

 At barnet føler sig tryg til at føle som det gør. Barnet skal ses som det er og med de følelser de har (det er ok at være ked af det, når far eller mor går om morgenen, vi prøver ikke at trøste for at sige at følelsen er forkert, men anerkender at det er svært at være ked af det og savne mor eller far, siger evt. at vi nok skal passe på barnet til mor eller far kommer igen. Hvis vi derimod forsøger at aflede og ignorere de sørgelige følelser, men optimistisk viser farverigt legetøj frem, vil barnet ubevidst fornemme at det er forkert at føle sig ked af det. Barnet vil måske ”tappert” undlade at vise for meget følelser fremover. Barnet kan nemt komme til at føle sig forkert.)

At barnet har mod til at vælge til og fra. Barnet skal have nogle reelle muligheder for at kunne vælge. (i projektarbejde om vikinger skal alle børn lave en dragt, da det er en del af identiteten af at lege viking, her er ikke noget valg. Men alle vikinger skal ikke nødvendigvis slås og lave våben, det kan være et reelt valg for barnet.)

At støtte barnet i at stå ved sig selv, kunne lide sig selv som barnet er. (f.eks. ved samling eller ved frokostbordet taler vi om alverdens emner, valgt af den voksne eller ud fra hvad børnene er optaget af. Barnet støttes i at tale om sig selv, sit liv mm. De andre børn og de voksne lytter).

 

Overordnet støtter vi barnets selvværd ved at anerkende barnet som det er.

Overordnet støtter vi barnets selvtillid ved at anerkende barnets initiativer – det barnet gør.