Krop og bevægelse

 

 

At arbejde krop og bevægelse er en spændende del af hverdagen i Lyngen. Vi arbejder med barnets identitetsoplevelse, hvad kan kroppen bruges til, dens ydeevne og begrænsning. Det indre og det ydre. Kroppen er en kæmpemæssigt sanseapperat for barnet, som det oplever , sanser og reager igennem og med.

Mål:

At barnet lærer sin krop at kende med de muligheder og begrænsninger som kroppen har. At barnet lever sundt og får brugt sin krop. At barnet kan lide sin krop og bruger den. Barnet skal udfordres så det virkelig fornemmer og føler hvad kroppen kan.

Pædagogens rolle:

Vi skaber både de psykiske og de fysiske rammer, så børnene frit kan udvikle sig og få udfordringer kropsligt. De voksne skal være igangsættende, engagerede og respektfulde. De voksne skal være støttende og have kendskab til barnets motoriske udvikling. At støtte børnene i at blive selvhjulpne.

Metoder:

I Lyngen laver vi rytmik med børnene. Børnene er inddelt i grupper hvor de en gang om ugen har rytmik. I projektperioder og ved nogle højtider udgår programmerne og vi laver rytmik på andre måder. Bl.a. ved vikingeprojekt, så foregår rytmikken f.eks. ved kampene som vikingerne kæmper på balancebomme. Der kan også laves forhindringsbaner på legepladsen og vi bruger skolens legeplads og sportsbaner.  Vi er ude hver dag på vores dejlige kuperede legeplads, hvor børnene tumler rundt og udfordrer ofte sig selv og hinanden, de cykler, gynger og snurrer rundt, slår koldbøtter. Vi styrker finmotorikken ved at lege/arbejde med perler og klippe. Vuggestuebørnene laver fingremaling og leger med sansemateriale, f.eks. tørrede bønner, vådt kartoffelmel og lege med vand. Om vinteren kælker vi. Når vi har maddag, bestræber vi os på at lave sund med sammen med børnene. Ofte er vores eftermiddagsmåltid også med frugt eller grønt og børnene deltager periodevist med fremstillingen. Når børnene kommer i ”førskolegruppen”, arbejder vi med kroppen bl.a. ved at børnene skal tegne sig selv, kigge i spejlet og se på sig selv og formidle det ud. Vi taler og læser om kroppens funktioner.

Børn med særlige behov:

Vi tilstræber at give barnet samme muligheder som de øvrige børn tilbydes. Vi tager udgangspunkt i hvor barnet er og arbejder konkret med fokuspunkter, hvor vi kan se at barnet har et udviklingspotentiale. Barnet er ofte med i en mindre gruppe. Vi har et tæt samarbejde med bl.a. PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning).  Barnet kan evt. visiteres til ekstern sprog og motorikgruppe.

Dokumentation:

Vi dokumentere via dokumentationsbøgerne dagligt f.eks. med små historier og ved billedmateriale som fremstilles på forskellig vis. Bl.a. små bøger med fotos af børnenes aktiviteter.

Nogle gange holder vi ferniseringer efter projekter. Hvert barn får en ”barnets bog” når de starter i vuggestue. I denne bog er en del af barnets liv i Lyngen dokumenteret.

Evaluering:

Vi evaluerer kontinuerligt på teams og personalemøder. Vi bruger udviklingsskemaer og andre skemaer hvor vi kan få øje på, hvor vi eventuelt kan støtte op om barnets udvikling. Forældresamtaler. Vi drøfter projekter, hvor kan vi ændre, hvis målene ikke blev opfyldt.