Kulturelle udtryksformer og værdier

 

 

At arbejde med kulturelle udtryksformer og værdier er bredt. Bl.a. skal der sættes fokus på litteratur og billedkunst. Vi skal give barnet mulighed for at tilegne sig viden med den overodnede kultur, med alt hvad dette indebærer og man skal sikre at barnet får muligheder og rammer til selv at eksperimentere.

I Lyngen har vi valgt at lægge vægt på de danske højtider. Ikke at vi siger det er sandheden, men en del af den danske kultur. Vi holder f.eks. påskefrokost og vi har faste traditioner i julen. De store børn går Luciaoptog og der bliver fortalt børnene om hvorfor vi holder jul.

Vi præsenterer både danske og udenlandske traditioner. Vi lader børnene stifte bekendskab med mange materialer så de kan udforske og udvikle deres kreativitet.

Pædagogens rolle:

At vi som rollemodel viser at vi har rummelighed til mangfoldigheden. Være bevidste om og respektere at der er mange forskellige måder at leve og være sammen på. Være ansvarlig for at barnet præsenteres for et bredt udvalg af materialer. Være nærværende og lyttende.

Metoder:

Vi går i dybden med at se på vores hudfarver, i talesætter det og tegner os selv. Vi lytter til klassisk musik ved middagsluren. Vi klipper pynt til højtider og udtrykker os via diverse vægophæng med forskellig materiale. Vi holder sang-fredag. Vi leger rollelege og har udklædningstøj. Vi har temaer fra ”gamle dage” hvor vi f.eks. berører kønsroller. Vi laver dramatik og teater. .

Børn med særlige behov:

Børnene med særlige behov inkluderes i den udstrækning det er muligt for barnets udviklingsniveau og med hensyntagen til hele gruppen. Vi arbejder med konkrete fokuspunkter for det enkelte barn. Dette i tæt samarbejde med PPR (pædagogisk , psykologisk rådgivning):

Dokumentation:

Vi bruger foto og den daglige dukomentationsbog. Vi afholder ferniseringer og udstillinger. I okt. 2009 lavede vi en markedsplads som afslutning på to måneders projektarbejde om vikinger.

Evaluering:

Vi evaluerer på personalemøder og i de to teams, om vi har opnået målene vi satte og om der er noget som skal ændres eller udvikles til næste projekt eller aktivitet. Vi laver observationer og evaluerer på fotos. Vi spørger ind til børnenes oplevelser. Vi observerer hvad børnene f.eks. tager med videre i deres leg.