Menneskesyn

 

Vi ser barnet som en unik person, med rettigheder til at blive behandlet med respekt. Den voksne er ansvarlig for at skabe rammer for barnet, så dets udvikling forløber naturligt.

Den voksne har bevidsthed om, at hun/han fremstår som et spejl for barnet. Dvs. den voksne påvirker barnet uanset hvad den voksne gør. Dvs. den måde den voksne møder barnet på er af afgørende betydning for barnets trivsel.

Den voksne har derfor som grundholdning lyst til at møde barnet positivt og anerkendende.

 

Læringssyn:

Læring er en proces, hvor ting udvikler og forandrer sig. Barnet er selv aktiv og medskabende i sin egen læring. I Lyngen arbejder vi bl.a. med at følge barnets spor. ”Spor rummer børns betydninger og afslører det, som er vigtigt, interesant og udviklingsrelevant for barnet”. (den integrerede baggrund). Nogle spor er vanskeligere at gennemskue og kræver nærmere iagttagelse. Vi er begyndt at arbejde med fortællermetoden til at gøre os klogere på det vi ser mellem børn og voksne. Den voksne er ansvarlig for den positive atmosfære barnets relationer og udviklin sker i.

Vi arbejder både med planlagt læring og blandt relationer udvikler der sig kontinuerligt læring.

 

Voksenrollen:

Den voksne skal have en selvbevidsthed om sin egen rolle. Den voksne skal være parat til at se på sig selv og sine udviklingsmuligheder. Den voksne er bevidst om, at hver en relation er forskellig og at vi som mennesker påvirker hinanden, uanset hvad vi gør. Vi møder barnet og vores medmennesker anerkendende og øver os i ikke at have færdige løsninger eller historier om barnet eller hinanden. F.eks. kan et barn blive ekskluderet, ved at blive fastholdt i en rolle som den der ofte starter konflikter. Vi stræber mod at se hver situation i ”et nyt lys – et nyt nu”. Vi arbejder på at inkludere børn med særlige behov, bl.a. ved at se barnets muligheder for udvikling i forhold til hvor det er uviklingsmæssigt her og nu.

Vi har den åbenhed som voksne i Lyngen, at vi taler om de børn vi har vanskeligt ved at takle.

Hvis vi oplever at et barn får for lidt eller for negativ kontakt, så udvælger vi det til ”månedens barn”.  I praksis betyder det, at alle voksne i Lyngen skal tage ansvar for at tage kontakt til ”månedens barn” med en positiv indfaldsvinkel mindst to gange hver dag.