Sprog

 

 

Vi arbejder meget bevidst med sproget og dets mange udtryksformer i Lyngen. Sproget er en forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Der findes mange forskellige sprog som alle spiller en rolle i børnenes udviklingsproces.  Vi har bl.a. opmærksomhed på talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Dette er en del af de daglige kommunikationsformer vi alle benytter os af.

Mål:

Vi vil skabe rammerne så barnet trygt kan udvikle sig til, at beherske sproget som et værktøj til kommunikation til bl.a. at kunne samarbejde, give udtryk for viden, følelser, meninger og behov. At barnet oplever lyst og glæde ved at fortælle og være i samspil med andre. At barnet lærer at ”læse” og forstå andres signaler og behov, både de verbale og de nonverbale. At barnet udvikler sin begrebsverden. At udfordre barnet til at udvikle forskellige måder at kommunikere på, bl.a. Ved at bruge billedsprog, kropssprog og skriftsprog.

Pædagogens rolle:

Vi har opmærksomheden på hvor hver enkelt barn har behov for at blive stimuleret sprogligt. Vi skaber trygge rammer. Vi er aktive og sætter ord på vores og nogle gange børnenes handlinger.  Vi er der med vores tilstedeværelse for børnene.

Metoder:

Vi arbejder med børn i små sproggrupper. Her sættes ord på, her synges, leges og vi øver begreber. Vi synger, læser historier, eventyr, rim og remser. Vi tegner og skriver f.eks. krussedulleskrift. Vi sætter ord på hvad vi gør, støtter børnene i at gøre det samme. Vi støtter børnene i at være opmærksomme på sig selv og andre og at løse konflikter. Vi involverer børnene i almene praktiske gøremål og laver fællesaktiviteter og lege. 

Børn med særlige behov:

Vi gør det samme som ved det almene pædagogiske arbejde. Dog kan vi yderligere benytte os af f.eks. piktogrammer, som er små billeder der kan gøre dagligdagen mere overskuelig for nogle børn. Vi tager udgangspunkt i, hvor barnet er i sin udviklingsproces og arbejder målrettet med barnets individuelle behov og arbejder for at barnet kan inkluderes i sammenhænge med de øvrige børn. Dette arbejde sker i samarbejde med bl.a. PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning). Der er mulighed for at gå i eksterne sproggrupper. Dette vurderes af vores talepædagog.

Dokumentation:

Vi dokumenterer med billedmateriale, dokumentationsbogen som ligger ved alle fire stuer. Vi hænger kopier af rim og remser op på stuerne. Vuggestuebørnene har deres personlige sangmapper med billede af dem selv på forsiden. De store børn optræder med Luciaoptog hvor de synger og til sommerfesten optræder de ofte med sang eller de bruger den direkte tale med f.eks. rim og remser eller et teaterstykke.

Evaluering:

Personalet evaluerer på personalemøder og gennemgår de enkelt børn i deres sproglige udvikling, bl.a. via spørgsmål fra udviklingsplaner, som vi gennemgår inden forældrekonsultationer.