Profil

Lyngens pædagogiske principper

 

I Lyngen arbejder vi for at

 • barnet oplever, at dets behov og udvikling er i centrum
 • styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd
 • barnet tilegner sig og udvikler sociale færdigheder
 • lære barnet at fungere sammen med andre børn og voksne
 • støtte barnets personlige udvikling
 • udvikle medbestemmelse

Vi mener, at vi ved at tage udgangspunkt i det enkelte barn giver det mulighed for at blive mere selvhjulpent både rent praktisk og mentalt. Vuggestuebørnene bliver blandt andet opfordret til selv at tage tøj på, være med til at hente mad i køkkenet, dække bord og kravle op på puslebordet. De store børnehavebørn opfordres til selv at snøre sko, tørre sig og holde orden i garderoben, når vi skønner, at de er modne til det.  

 

Et selvhjulpent barn har størst mulighed for medbestemmelse og er derfor et stærkt og frit barn.

 

Det er vigtigt for os, at huset fungerer og opleves som en helhed.

 

Derfor arbejder vi for:

 • at vuggestuebørnene besøger børnehavens legeplads, når det er muligt
 • at vuggestuebørnene “af og til” besøger børnehaven
 • at vuggestuepersonalet på de to stuer holder en tæt kontakt til hinanden i hverdagen
 • at vuggestuen tager på tur på tværs af stuerne
 • at børnehavebørnene færdes frit mellem delfinstuen og søhestestuen 
 • at der er lagt vægt på, at der er forskellige udfoldelsesmuligheder på stuerne
 • at personalet på alle fire stuer holder en tæt kontakt til hinanden i hverdagen
 • at børnehavebørnene efter behov og ønske besøger vuggestuerne, når det er muligt
 • at samarbejde på kryds og tværs mellem vuggestuen og børnehaven