Virksomhedsplan

På de følgende sider, vil du kunne finde Lyngens virksomhedsplan. Virksomhedsplanen tager udgangspunkt i socialministeriets lov om social service af 1998. I denne lov er der defineret en række fokuspunkter, som vil blive berørt i vores virksomhedsplan. Det drejer sig om:

 

Barnet i centrum, samarbejde med forældrene, omsorg, udvikling af sociale, sproglig og almene færdigheder, leg og læring, fantasi og kreativitet, medbestemmelse og medansvar, kulturelle værdier, miljøbevidsthed og tværfagligt samarbejde.

 

Desuden tages der afsæt i Høje-Taastrup Kommunes Børn og Unge politik: Høje-Taastrup Kommune ønsker at sikre alle børn, som har behov derfor, et pasningstilbud med høj pædagogisk kvalitet i gode fysiske rammer.

 

Således vil du i virksomhedsplanen kunne finde information om, hvad vi i Lyngen står for og arbejder hen imod. Vi håber, du vil få glæde af at læse, hvilke tanker vi har gjort os om pasningen af dit barn.

 

Lyngens virksomhedsplan er en stadig spændende og udviklende proces. Målet er blandt andet, at hver medarbejder i Lyngen aktivt står for at deltage i udviklingen af virksomhedsplanen, samt arbejder for målene.