Dagligdagen i Lyngen

Se de mange praktiske oplysninger i vores folder "Velkommen til Lyngen", som I modtager, når jeres barn starter.

 

Vi arbejder ud fra fastlagte aktiviteter og indlagt plads til spontanitet, bearbejdelse og fordybelse. I børnehaven uddeles og opslås en vejledende månedsplan. På månedsplanen står børnenes fødselsdage, ture ud af huset og maddage.

 

Børnene må gerne lege, hvor de vil, afhængig af, om personalet skønner dette er godt for barnet.

 

Vi har en fælles maddag om måneden, hvor børnene er med til at fremstille maden, som ofte tilberedes over bål.

 

Vi er ude hver dag og bruger legepladsen på et utal af måder; bål, hulebygning, køkkenhave, vandleg, kælkning og diverse fri leg.

 

Vi holder eftermiddagskaffe- og te-dag en gang hver anden måned.

 

Alle stuer her en såkaldt dokumentationsbog. I denne bog vil der stå, hvad børnene har foretaget sig i løbet af dagen.

 

Vi ønsker, at Lyngen skal være et sted uden for mange faste regler. I stedet vil vi tage udgangspunkt i det enkelte barn. Dette stiller naturligvis høje krav til personalet, hvilket man vil kunne læse mere om på side "mål for personalet".