Evaluering

Personalet vil løbende evaluere, hvor langt vi er i processen. Med indførelse af læreplaner, som vi glæder os til at arbejde endnu mere med, vil vi have nogle mere målelige evalueringsmetoder. Bestyrelsen er hvert år med til, at evaluere virksomhedsplanen og udarbejde den nye.