Mål for lederen

Det er ledelsens opgave: 

  • at stå for den daglige drift af Lyngen.
  • at sikre, at personale, børn og forældre er trygge.
  • at sikre, at der arbejdes efter de mål, som er beskrevet i virksomhedsplanen.  

Derfor arbejder ledelsen på denne måde:

 

Da områdeledelse er et nyt begreb i Høje Taastrup kommune må dette felt stå åbent.

 

Den pædagogiske leders arbejde med personalet

Lederen skal via dialog sikre sig, at målene er kendte af alle medarbejdere. Dette sker bl.a. på personalemøder. Lederen skal desuden analysere de pædagogiske metoder i forhold til hverdagen og målsætningen. Dette sker bl.a. i medarbejderudviklingssamtalerne, som afholdes af den pædagogiske leder. Herudover er det lederens opgave at fastholde personalet i indgåede aftaler og følge op på ting i dagligdagen, samt give personalet et udviklende ansvar.