Mål for forældre og personale

Mål for forældrearbejde

Forudsætningen for et godt samarbejde er tillid. Tilliden bygger på åben dialog og tryghed. Personalet skal kunne formidle en sammenhæng mellem den pædagogiske målsætning og det daglige arbejde med børnene.

 

Derfor vil vi:

  • være imødekommende og lytte
  • give besked om barnets dagligdag
  • stå til rådighed, hvis I ønsker en samtale
  • orientere om aktiviteter på månedsplan og dagligt på stuedøre
  • støtte og rådgive
  • afholde forældrekonsultationer i det kvartal, barnet har fødselsdag
  • deltage i festlige arrangementer samt udlevere folderen "Velkommen til Lyngen" til alle nye forældre.

Forventninger til forældrene

Vi anmoder jer om at undgå at kommunikere med os om eventuelle bekymringer, vrede eller lignende, når børnene er tilstede (aftal hellere en tid eller ring), da det gør børnene utrygge at opleve, at forældrene ikke er glade for Lyngen. Samtidig anmoder vi om, at I henvender jer ved tvivl, uenighed eller andet, da vi  i mange tilfælde kan nå en fælles forståelse ved dialog. Vi anbefaler, at I som forældre så vidt muligt deltager i arrangementer i Lyngen. Børnene elsker at vise deres børnehave og vuggestue frem for deres forældre til kaffe/te-dage og fester. Børnene oplever, at jo mere forældrene deltager, jo mere er Lyngen en naturlig del af deres liv, som også forældrene synes om.

 

Mål for personalet

Det er vigtigt, at personalet trives, og at de er trygge, glade og aktive voksne med en positiv tilgang til at arbejde i Lyngen. Vi er forskellige personligheder, og det er vigtigt, at de personlige ressourcer træder frem og kan udvikles gennem initiativer og i form af diskussioner og kurser. Derfor øver vi os i at kommunikere åbent og ærligt. Vi stiller hinanden med spørgsmål om, hvorfor vi gør, som vi gør. Vi arbejder på at koordinere og informere. Vi afholder stuemøder og personalemøder. Der afholdes desuden medarbejderudviklingssamtaler en gang om året.