Lyngens pædagogiske mål

Overordnet mål

Vi arbejder for at barnet oplever, at dets behov og udvikling er i centrum, og barnet derigennem opnår en god og tryg barndom, med en velkvalificeret støtte til personlig udvikling, som styrker det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd. Vi arbejder for, at barnet tilegner sig og udvikler sociale færdigheder, og for at viderebringe et godt dannelsesgrundlag og lære barnet at fungere sammen med andre børn og voksne.  

 

Lyngens pædagogiske mål og praksis

Vores mål er at støtte barnets personlige udvikling i et tæt samspil med dets forældre. Derfor prioriterer vi kommunikationen med forældrene højt. Det er vigtigt, at vi grundigt orienterer hinanden om barnets hverdag, herunder glæde, sorg og diverse andre oplevelser. Gensidig tillid er udgangspunktet for en fælles drøftelse af barnets trivsel.  

 

Vi støtter blandt andet barnets personlige udvikling ved hjælp af iagttagelser, hvor vi som voksne identificerer os med barnet og dets oplevelser.  

Eksempel:

Susan er lige startet i børnehaven og bliver skubbet af et større barn. Den voksne afventer, hvordan Susan tackler dette. Susan trækker sig lidt, men går så over og skubber igen. Situationen udvikler sig lidt, men Susan giver det sidste skub og går over til den voksne og siger: "Jeg er stor." "Ja du er", siger den voksne. I denne konflikt havde Susan ikke brug for den voksnes hjælp. Hendes selvtillid blev også stimuleret. Det andet barn havde behov for at finde ud af, hvor Susan stod i hierarkiet. Situationen kunne have krævet aktiv hjælp fra den voksne, hvis det havde været to andre børn.  

 

Vi vil give barnet mulighed for at udvikle medbestemmelse, under hensyntagen til og accept af andre menneskers behov for det samme. Vi vil støtte barnet i at tilegne sig og udvikle sociale færdigheder. Derfor må børnene i Lyngen i stor udstrækning selv vælge, hvor de vil lege, og hvem de vil lege med. Som voksne observerer vi det enkelte barn og de sammenhænge, det leger i. Hvor vi skønner, der er behov, går vi ind.

 

Som eksempel leger børnene ofte rollelegen far, mor og børn. Hvis et barn står på sidelinien, ser vi ofte, at børnene går socialt ind og tildeler den udenforstående en rolle som f.eks. hund eller far. Det vil sige, det er en perifer rolle, men barnet er med, selvom det kun må sige vov få gange, eller det ikke må komme hjem fra arbejde endnu.  

 

Vi skal som voksne give barnet omsorg, så det tør udforske verden. Barnet vælger ofte selv "sine" voksne i Lyngen. Vi mener, at vi ved at tage udgangspunkt i det enkelte barn giver det mulighed for at blive mere selvhjulpent både rent praktisk og mentalt. Vuggestuebørnene bliver blandt andet opfordret til selv at tage tøj på, være med til at hente mad i køkkenet, dække bord og kravle op på puslebordet. De store børnehavebørn opfordres til selv at snøre sko, tørre sig og holde orden i garderoben, når vi skønner, at de er modne til det.  

 

Vi styrker barnet psykologisk ved at konfrontere det med egne handlinger. Det kan være en svær konflikt, hvor barnet får stor hjælp til at håndtere situationen ved at sætte ord på sine følelser. Til dette arbejder vi med et materiale, der hedder ”trin for trin”. Materialet bruges også til undervisning på skoler og omhandler, hvordan vi kan hjælpe barnet med at åbne sig, tale om følelser og aflæse andres følelser. På samme måde leger barnet ofte sine problemer igennem i rollelege om og om igen, indtil barnet kan rumme konflikten. Det kan være en episode, barnet har oplevet under besøg hos andre, som det har brug for at fortælle flere gange for at forstå andres leveformer.

 

Vi arbejder i grupper for, at barnet skal lære at fungere sammen med andre børn og voksne. Når barnet indgår i gruppen, skal det enkelte barn og gruppen tilgodeses, og den voksne skal finde balancen mellem barnets og gruppens behov. Gruppearbejde kan være et før-skole-projekt, hvor vi arbejder med bestemte temaer og materialer. Det kan også være samling, hvor vi synger og taler og lytter til hinanden, og hvor der vil være lege, ture og meget mere.

 

Et selvhjulpent barn har størst mulighed for medbestemmelse og er derfor et stærkt og frit barn.

 

Til toppen