Personaleudvikling

Med udgangspunkt i mål for personalet vil vi i år 2012: 

  • opnå at personalet tager et medansvar for sig selv og kollegaerne
  • bevidst arbejde med faglig kommunikation og aktivt at give hinanden feedback.
  • have tillid og tryghed til at turde komme frem med egne holdninger.
  • bevidst arbejde med, at personalet bruger nyerhvervet viden, f.eks. fra kurser.
  • afholde medarbejderudviklingssamtaler.