Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre.

  • Et godt samarbejde mellem forældre og pædagogisk personale skaber sammenhæng i børns liv på tværs af hjem og dagtilbud.
  • Et godt samarbejde mellem dagtilbud og hjem øger både det pædagogiske personales og forældres indsigt i barnets liv. 

Derfor vægter vi i Lyngen samarbejdet højt, og vi forsøger at binde barnets forskellige arenaer sammen, hvor både forældrenes og det pædagogiske personalets unikke viden om barnet kommer i spil.

Sådan samarbejder vi med forældrene

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg