Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan.

Vi er på en udviklingsrejse, som tager udgangspunkt i den nye styrkede læreplan, hvor der er fokus på børnesynet, leg og bevægelse. Det betyder, at vi tror på, at alle har talenter og ressourcer, og at børn har ret til kontinuerlig læring i legende og demokratiske fællesskaber.

Vi stræber efter at udvide børnenes forståelser, skabe bedst mulige vilkår for deres læring og gøre dem til aktive medskabere af deres liv. Vi skifter mellem at gå foran, ved siden af og bagved børnene for at understøtte udviklingen af livsglade, engagerede og nysgerrige børn.

Sådan arbejder vi med:

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg